ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

รายละเอียดของ Bizlearning

1

 

Bizlearning.asia

             คือ Website การเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ บุคลากรภาครัฐ และเอกชน รวมถึง นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ด้านการบริหารและจัดการ รวมถึง การเพิ่มช่องทางสร้างอาชีพ และธุรกิจใหม่ ในสื่อ Online ที่สะดวกต่อการเข้าศึกษาของผู้สนใจ ได้ทุกที่ และทุกเวลา (Any Time, Any Where)

 

โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (SMEs Turn Around) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการฯ จึงมอบสิทธิเข้าศึกษาชุดความรู้ SME Development Skills ใน Bizlearning.asia ซึ่งเป็นชุดความรู้ในรูปแบบ Motion Infographic ความยาวเรื่องละ 4 นาที รวม 300 เรื่อง ให้ผู้ประกอบการในโครงการฯ สามารถศึกษา เรียนรู้ ทักษะการบริหารและจัดการธุรกิจให้ทันความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ และเศรษฐกิจปัจจุบัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จากราคาปกติ 3,000 บาทต่อเดือน) ตลอดระยะเวลา 3 ปี ถึงสิ้นปี 2562

 

ผู้ประกอบการ ในโครงการฯ รวมถึง ผู้ประกอบการในโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) สามารถตรวจสอบชื่อเข้าระบบ (Username) และรหัส (Password) ที่โครงการฯ ได้จัดส่งให้ทาง e-Mail หรือ SMS ที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้กับโครงการฯ เพื่อเข้าระบบ และเริ่มต้นศึกษาชุดความรู้ SME Development Skills ได้ทันที ที่ www.bizlearning.asia/login-rmutt.php หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ sme@rmutt.ac.th

 

สำหรับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของ มทร. ธัญบุรี ทุกคน สามารถใช้สิทธิใน Bizlearning.asia ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน เพียงใช้ e-Mail ของ มทร. ธัญบุรี ประกอบการลงทะเบียน และยืนยันบุคคลใน Bizlearing.asia เท่านั้น

Comments are closed.