ข่าวประชาสัมพันธ์

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการ

สิทธิประโยชน์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (SMEs Turn Around) โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) ให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจกลับมาดำเนินงานอย่างได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SMEs Turn Around จึงจัดสิทธิประโยชน์ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ด้วยเครื่องมือพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารและจัดการทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ รวมถึง การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสู่ตลาด Online โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (Free) คือ

 

บริการ Website สำเร็จรูป

บริการ Website สำเร็จรูป พร้อมระบบชำระเงิน ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจในโลก Online ได้สะดวก และรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือการพัฒนา Website ที่ง่ายต่อการใช้งาน โดยไม่มีข้อจำกัดด้านจำนวนสินค้า และพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ที่สำคัญ คือ มีรูปแบบ Website ให้เลือกได้ตามความพอใจ

พิเศษ! สำหรับผู้ประกอบการในโครงการฯ ใช้บริการ Website สำเร็จรูปใน Bizshop.asia โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 3 ปี มูลค่ากว่า 4,500 บาท

 

Banner : Bizshop.asia

Link : www.bizshop.asia

 

ศึกษาชุดความรู้ SME Development Skills

SME Development Skills คือ ชุดความรู้ในรูปแบบ Motion Infographic ที่ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง จำนวน 300 เรื่อง (เรื่องละ 4 นาที) โดยแบ่งเป็น 5 ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ นักบริหาร บุคลากร รวมถึง นักศึกษา ที่ต้องการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ด้านการบริหารและจัดการ ศึกษาด้วยตนเองได้สะดวก ในทุกสถานที่และเวลา ที่ Bizlearning.asia

 

พิเศษ! สำหรับผู้ประกอบการในโครงการฯ และผู้ประกอบการในโครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start Up) สามารถศึกษาชุดความรู้ SME Development Skills ที่ Bizlearning.asia โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จากราคาปกติ 3,000 บาทต่อเดือน) ตลอดระยะเวลา 3 ปี ถึงสิ้นปี 2562

 

bizlearning_fbads__700x366_281059

 

ตรวจสอบชื่อเข้าระบบ (Username) และรหัส (Password) ที่โครงการฯ ได้จัดส่งให้ทาง e-Mail หรือ SMS ที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้กับโครงการฯ เพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมที่ [email protected]