ข่าวประชาสัมพันธ์

E-Commerce

ทำอย่างไรให้คนเข้าเว็บไซต์ของเรา ?

ทำอย่างไรให้คนเข้าเว็บไซต์ของเรา ?

หากท่านผู้ประกอบการกำลังจะเปิดเว็บไซต์เพื่อขายสินค้าหรือทำโฆษณาบนโลกออนไลน์ การเปิดเว็บเพียงอย่างเดียวอาจจะยังไม่ดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้าได้ ดังนั้น เมื่อท่านมีเว็บไซต์ สิ่งที่ต้องทำเพื่อเรียกคนเข้ามายังเว็บไซต์ของเรามีดังนี้

Read more
เทรนด์ E-commerce ปี 2559 เป็นอย่างไร

เทรนด์ E-commerce ปี 2559 เป็นอย่างไร

ธุรกิจ E-commerce เป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ ตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เข้ามามีบทบาทสำคัญทำให้พฤติกรรมตลอดจนการดำเนินชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ต้องมีการปรับตัวรับกับกระแสดังกล่าว จากอดีตที่เคยขายสินค้าผ่านหน้าร้าน กลายเป็นขายของผ่านอินเทอร์เน็ตที่เรียกว่า E-commerce แทน

Read more