ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

มทร.ธัญบุรี เปิดสิทธิดูฟรี Clip เคล็ดลับการบริหารธุรกิจ รูปแบบ Motion Infographic เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

3

 

มทร. ธัญบุรี เปิดสิทธิดูฟรี Clip เคล็ดลับการบริหารธุรกิจ รูปแบบ Motion Infographic เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

ต้องยอมรับว่า ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการประกอบการ และดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่าผู้ประกอบการในต่างประเทศ แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการไทยจำนวนมาก “ขาด” คือ กระบวนการคิด วางแผนที่ดีและเหมาะสม จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ประกอบการ  SMEs ไทย โดยเฉพาะในกลุ่ม Size S มีปัญหาในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด

จึงเป็นที่มาของการดำเนินงานในโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (SMEs Turn Around) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะในด้านการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทย ผ่านช่องทาง และรูปแบบต่างๆ ทั้งการจัดอบรม สัมมนา หรือแม้แต่การให้คำปรึกษา และ Coaching เป็นรายบุคคล สู่การจัดทำแผนธุรกิจที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในการดำเนินงาน

“เราเชื่อว่าหากสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องกับผู้ประกอบการอย่างตรงจุด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยจะพัฒนาไปได้” นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร. ธัญบุรี ได้กล่าวถึง การดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาของโครงการ SMEs Turn Around

และเพื่อตอบสนองข้อจำกัดด้านเวลา และสถานที่ของผู้ประกอบการในการเข้ารับความรู้ที่ มทร. ธัญบุรี จัดขึ้นในแต่ละวาระ มทร. ธัญบุรี จึงร่วมกับสถาบันพีเพิล เทรนนิ่ง เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในโครงการฯ สามารถศึกษาชุดความรู้ SME Development Skills รูปแบบ Motion Infographic เรื่องละ 4 นาที จำนวน 300 เรื่อง ใน www.bizlearning.asia/rmutt ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการปิดจุดอ่อน และเสริมสร้างจุดแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้ เพราะชุดความรู้ SME Development Skills คือชุดความรู้ด้านการบริหารและจัดการทางธุรกิจในด้านต่างๆ ที่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการ SMEs โดยแบ่งชุดความรู้ดังกล่าว เป็น 5 ทักษะ คือ

– ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

– ทักษะการบริหาร

– ทักษะทางการตลาด และการสื่อสาร

– ทักษะการปรับตัวในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

– ทักษะการพัฒนาธุรกิจ

โดยผู้ประกอบการ ในโครงการ SMEs Turn Around รวมถึง กลุ่ม Startup ของ มทร. ธัญบุรี สามารถติดตาม และศึกษาความรู้ SME Development Skills ใน www.bizlearning.asia/rmutt ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (จากราคาปกติ 3,000 บาทต่อเดือน) ตลอดระยะเวลา 3 ปี ถึงสิ้นปี 2562 เพียงตรวจสอบ e-Mail หรือ SMS ที่ผู้ประกอบการลงทะเบียนไว้กับโครงการฯ ซึ่งทางโครงการฯ ได้จัดส่งชื่อเข้าระบบ (Username) และรหัส (Password) เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบและศึกษาชุดความรู้ SME Development Skills ใน www.bizlearning.asia/rmutt

สำหรับบุคลากร และนักศึกษา ของ มทร. ธัญบุรี ทุกคน สามารถใช้สิทธิใน www.bizlearning.asia ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน เพียงใช้ e-Mail ของ มทร. ธัญบุรี ประกอบการลงทะเบียน และยืนยันบุคคลใน www.bizlearing.asia เช่นกัน

Bizlearning.asia โดยสถาบันพีเพิล เทรนนิ่ง เป็น Website รวมความรู้ สำหรับผู้ประกอบการ นักบริหาร บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจยกระดับความรู้ด้านการบริหารและจัดการทางธุรกิจ ที่ง่ายต่อการศึกษาและทำความเข้าใจได้ ในทุกเวลา และสถานที่ (Any Time, Any Where)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Posts