ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

งาน SMEs Turn Around เพื่อผู้ประกอบการภาคเหนือ

prdrmutt03232016-12

 

บรรยากาศภายในงาน “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (SMEs Turn Around) ณ ห้อง 9 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา ซึ่ง รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้กล่าวเปิดงาน พร้อมกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งโครงการช่วยเหลือ SMEs กลุ่ม Turn Around

 

prdrmutt03232016-13

 

โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กล่าวถึงเป้าประสงค์ของโครงการพร้อมรายละเอียดต่าง ๆ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะพิจารณาปัญหาของผู้ประกอบการก่อนจะเข้าไปแก้ปัญหาให้อย่างตรงจุด  พร้อมเผยว่าปัญหาของผู้ประกอบการที่ผ่านมา มักจะเกี่ยวกับ สินค้าและบริการ การตลาด การจัดการ การเงิน และบุคลากร

 

ผู้ประกอบการภาคเหนือ ตอบรับ SMEs Turn Around “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สสว.ดำเนินการเปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เร่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่ม Turn Around 10,000 กิจการ เดินทางไปทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ถึงคิวกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 9 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่ว

 

นางจารุวรรณ แสงปรีดานนท์ เจ้าของธุรกิจไข่เค็มกะทิป้าต้อย หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ SMEs Turn Around กล่าวว่า ปัญหาที่เจอคือยอดขายลดลง ขาดเงินทุนในการหมุนเวียนสินค้า และอยากได้ความรู้ด้านการรออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ๆ จึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้

ผู้ประกอบการภาคเหนือ ตอบรับ SMEs Turn Around “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สสว.ดำเนินการเปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เร่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่ม Turn Around 10,000 กิจการ เดินทางไปทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ถึงคิวกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 9 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่ว

นางพิมพ์กณิศ กุลพักตรพงษ์ เจ้าของธุรกิจวัสดุแพทย์ หจก.DD POwer  หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ SMEs Turn Around เล่าว่า ปัจจุบันธุรกิจเจอปัญหาลูกค้าลดลง ยอดขายลดลง คู่แข่งเยอะขึ้น จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ  ทางที่ปรึกษาให้คำแนะนำ ในการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าให้มากขึ้น เหมือนได้พบหมอ “ซึ่งธุรกิจของตนเองกำลังป่วย ซึ่งถือว่ามาถูกที่ ถูกเวลา และตรงจุด”

ผู้ประกอบการภาคเหนือ ตอบรับ SMEs Turn Around “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สสว.ดำเนินการเปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เร่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่ม Turn Around 10,000 กิจการ เดินทางไปทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ถึงคิวกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 9 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่ว

ว่าที่ ร.ต. พชร อินต๊ะปัน เจ้าของธุรกิจร้านแจ่มจันทร์แหนมเนือง อาหารเวียดนาม หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ SMEs Turn Around เล่าว่า ธุรกิจของตนเองยังเป็นธุรกิจภายในครอบครัว ยังขาดแรงงานและเงินทุน  ต้องการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้เป็นที่รู้จักของตลาดบรรจุภัณฑ์ยังไม่ได้มาตรฐาน และอยากมีโลโก้สินค้าแหนมเนืองเป็นของตนเอง เพื่อให้แบรน์เป็นที่จดจำจึงสนใจเข้าร่วมโครงการนี้

ผู้ประกอบการภาคเหนือ ตอบรับ SMEs Turn Around “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สสว.ดำเนินการเปิดตัวโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ธนาคารเอสเอ็มอี และภาคีเอกชน เร่งช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) กลุ่ม Turn Around 10,000 กิจการ เดินทางไปทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ ถึงคิวกลุ่มผู้ประกอบการภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้อง 9 ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิวจังหวัดเชียงใหม่ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่ว

นางอัจฉรียา ขันแก้ว และ นางสิริวัฒนา มงคลปัญญากุล เจ้าของร้าน Big Smile ธุรกิจขายเฟอร์นิเจอร์ตกแต่ง อีกหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ SMEs Turn Around กล่าวว่า ตนเองยังขาดความรู้ในเรื่องของการวางแผนธุรกิจ และอยากได้องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการทำธุรกิจ จึงตัดสินใจเข้าโครงการนี้

เรียบเรียงจาก : http://goo.gl/66Q3x2

 

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http:// www.sme.go.th และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/

Related Posts