ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

 • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

งาน SMEs Turn Around เพื่อผู้ประกอบการจังหวัดสงขลา

prdrmutt160408-351

 

บรรยากาศภายในงาน “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (SMEs Turn Around)  ที่จังหวัดสงขลา

prdrmutt160408-372

 

โดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้กล่าวเปิดงานถึงเป้าประสงค์โครงการว่า โครงการ Turn Around จัดตั้งขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรีและภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงาน คือ ธนาคารเอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย  เพื่อดำเนินโครงการและจัดที่ปรึกษา เพื่อวินิจฉัย ให้คำปรึกษาเชิงลึก และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการทั่วภูมิภาค  เพื่อผลักดันให้ SMEs ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนและผลักดันเศรษฐกิจต่อไป

 

สสว. ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปลุกพลัง SMEs “กลุ่ม Turn Around” สงขลา สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs กลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 กิจการทั่วประเทศที่ทำธุรกิจแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงาน คือ ธนาคารเอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ SMEs “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สนองนโย

คุณสาเหร๊าะ  หมัดศรี เจ้าของธุรกิจไก่สด หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Turn Around เล่าว่า ตนดำเนินธุรกิจแบบครอบครัวมากว่า 20 ปี  แต่ประสบปัญหาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ เข้ามาขายไก่ ทั้งขายปลีก-ขายส่ง ตีตลาดแทบทุกพื้นที่ แถมขายในราคาที่ถูกกว่า ทำให้ลูกค้าลดลงและตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะอยากได้คำแนะนำในการแก้ปัญหาดังกล่าว

สสว. ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปลุกพลัง SMEs “กลุ่ม Turn Around” สงขลา สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs กลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 กิจการทั่วประเทศที่ทำธุรกิจแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงาน คือ ธนาคารเอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ SMEs “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สนองนโย

คุณอรทัย  จันทร์ทอง เจ้าของร้านเบนซ์การเบาะ รับหุ้มเบาะและตกแต่งภายในรถยนต์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Turn Around กล่าวว่า ปัจจุบันลูกค้าลดลง และราคาวัสดุต้นทุนสูงมากขึ้น เลยเข้าร่วมโครงการเพราะต้องการรับคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมกับต้องการหาโอกาสและเครือข่ายในการทำธุรกิจเพิ่มเติม

สสว. ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปลุกพลัง SMEs “กลุ่ม Turn Around” สงขลา สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs กลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 กิจการทั่วประเทศที่ทำธุรกิจแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงาน คือ ธนาคารเอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ SMEs “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สนองนโย

คุณเดชา  มีสุวรรณ เจ้าของเกาะยอโฮมสเตย์ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Turn Around  เล่าถึงปัญหาธุรกิจให้เราฟังว่า ตนทำโฮมสเตย์ในลักษณะครอบครัวความรู้น้อย แต่มีประสบการณ์ โฮมสเตย์แห่งนี้ไม่ได้ใช้การโฆษณาแต่อย่างใด หากเป็นเพียงการบอกเล่าปากต่อปาก แต่อยากอยากหาวิธีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารการตลาดให้มากยิ่งขึ้นจึงเข้าร่วมโครงการ

สสว. ผนึกกำลัง มทร.ธัญบุรี ปลุกพลัง SMEs “กลุ่ม Turn Around” สงขลา สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ผนึกกำลังช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs กลุ่ม Turn Around จำนวน 10,000 กิจการทั่วประเทศที่ทำธุรกิจแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี และภาคีที่เข้ามาร่วมดำเนินการอีก 2 หน่วยงาน คือ ธนาคารเอสเอ็มอี และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จัดอบรมสัมมนาให้กับผู้ประกอบการ SMEs “ปลุกพลัง SMEs พลิกวิกฤติ สร้างโอกาสสู่ความสำเร็จ” ภายใต้โครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs สนองนโย

คุณสิริพร แซ่ตั้ง ทายาทรุ่นที่ 2 หจก.มิตรยานยนต์มอเตอร์ อีกหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ Turn Around  เล่าถึงปัญหาให้เราฟังว่า ยอดขายลดลงกว่าเดิมมาก ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถจัดหารถเพื่อนำมาโชว์หน้าร้านให้มากขึ้นได้ รวมทั้งขาดความรู้และแนวคิดใหม่ๆ ในการทำธุรกิจ จึงเข้ามาร่วมโครงการเพื่อรับคำปรึกษาและขอทราบแนวทางในการขยายธุรกิจให้มากขึ้น

เรียบเรียงจาก : http://goo.gl/VaFamQ

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http:// www.sme.go.th และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/

 

Related Posts