ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

สสว. ชี้แผนฟื้นฟู SMEs ทะลุเป้า ผปก. แห่ร่วมโครงการ

จากงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn Around) ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า แผนฟื้นฟู SMEs หรือโครงการ “ปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs” (SMEs Turn Around) มีผู้ประกอบการเข้าร่วมมากกว่าเป้าที่ตั้งเอาไว้ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 12,816 ราย

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)http://www.sme.go.th
และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/

Related Posts