ข่าวประชาสัมพันธ์
400 Bad Request
400 Bad Request
Please forward this error screen to 109.203.124.146's WebMaster.

Your browser sent a request that this server could not understand:

  • (none)/org4012.txt (port 80)
I need help writing a paper apa style cheap

มทร.ธัญบุรี เดินหน้าให้คำปรึกษา SME Turnaround

จากงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs (Turn Around) ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพ ที่ผ่านมา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ได้กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษากับ SMEs ทั้งเรื่องการหาแนวทางลดต้นทุน โดยให้ความรู้ด้านวิศวกรรม เทคโนโลยี  การบริหารจัดการ  การปรับปรุงผลิตภัณฑ์  การตลาด ซึ่งรวมถึงการตลาดออนไลน์  และการสร้างแบรนด์  พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนากิจการ ซึ่งขณะนี้  ทางมหาวิทยาลัยได้ให้คำปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า 4,000 ราย จากจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ 13,600 ราย

“ทาง มทร.ธัญบุรี จะดำเนินการช่วยเหลือให้คำปรึกษาและสนับสนุน SMEs ที่เหลือทั้งหมดตามเป้าโครงการ  13,600 ราย    และ ถึงแม้ว่าโครงการที่ทำร่วมกับสสว.จะจบ ทางมหาวิทยาลัยจะมหาวิทยาลัยยินดีที่จะรับช่วยเหลือสนับสนุน SMEs และ Start up ต่อไป ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและงานวิจัยมามาผลักดันช่วยเหลือตลอดไปเพราะสิ่งนี้เป็นภารกิจของทาง มทร.ธัญบุรี ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าว

 

สนับสนุนโดย : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) http:// www.sme.go.th และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี http://www.rmutt.ac.th/

Related Posts